Sammanfattning av kvarhållningsprinciper för data

Denna sammanfattning visar standardkategorierna och syftena för att behålla användardata. Vissa områden kan ha mer specifika kategorier och syften än de som anges här.

Webbplats

Kategori

Educational activities and related performance data

This follows requirements to retain student data for the duration of their studies. A three-year expiry is set automatically. Students undertake to extend this by communicating their need and consent for data retention until they leave the university. Performance data required to be shared with the university's performance record databases will be shared within the deadlines set by the university for submission.


Syfte

Student qualification data requirements

In line with university requirements for evidence of academic achievement

Kvarhållningsperiod
3 år
Rättslig grund
Rättslig förpliktelse (GDPR Art 6.1(c)) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
Grundläggande intressen (GDPR Art. 6.1(d)) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.
Allmänt intresse eller myndighetsutövning (GDPR Art. 6.1(e)) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
Orsaker till hantering av känslig personinformation
Skydd av grundläggande intressen (GDPR Art. 9.2(c)) Behandlingen är nödvändig för att skydda den registrerades eller någon annan fysisk persons grundläggande intressen när den registrerade är fysiskt eller rättsligt förhindrad att ge sitt samtycke.

Användare

Kategori

Educational activities and related performance data

This follows requirements to retain student data for the duration of their studies. A three-year expiry is set automatically. Students undertake to extend this by communicating their need and consent for data retention until they leave the university. Performance data required to be shared with the university's performance record databases will be shared within the deadlines set by the university for submission.


Syfte

Student qualification data requirements

In line with university requirements for evidence of academic achievement

Kvarhållningsperiod
3 år
Rättslig grund
Rättslig förpliktelse (GDPR Art 6.1(c)) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
Grundläggande intressen (GDPR Art. 6.1(d)) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.
Allmänt intresse eller myndighetsutövning (GDPR Art. 6.1(e)) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
Orsaker till hantering av känslig personinformation
Skydd av grundläggande intressen (GDPR Art. 9.2(c)) Behandlingen är nödvändig för att skydda den registrerades eller någon annan fysisk persons grundläggande intressen när den registrerade är fysiskt eller rättsligt förhindrad att ge sitt samtycke.

Kurskategorier

Syfte

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs

Kurser

Syfte

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs

Aktivitetsmoduler

Syfte

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs

Block

Syfte

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs