Adatmegőrzés összegzése

Az összegzés a rendszer alapkategóriáit és a felhasználói adatok megőrzésének a célját ismerteti. A rendszer egyes területein az itt felsoroltaknál speciálisabb kategóriák és célok fordulhatnak elő.

Portál

Kategória

Educational activities and related performance data

This follows requirements to retain student data for the duration of their studies. A three-year expiry is set automatically. Students undertake to extend this by communicating their need and consent for data retention until they leave the university. Performance data required to be shared with the university's performance record databases will be shared within the deadlines set by the university for submission.


Cél

Student qualification data requirements

In line with university requirements for evidence of academic achievement

Megőrzési idő
3 év
Jogszerűség
Jogi kötelezettség (a GDPR 6.1(c) pontja) Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
Létfontosságú érdekek (a GDPR 6.1(d) pontja) Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges
Közérdekű feladat (a GDPR 6.1(e) pontja) Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges
Érzékeny személyes adatok kezelésének indokai
Létfontosságú érdekek védelme (a GDPR 9.2(c) pontja) Az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges, ha az érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem képes a hozzájárulását megadni

Felhasználók

Kategória

Educational activities and related performance data

This follows requirements to retain student data for the duration of their studies. A three-year expiry is set automatically. Students undertake to extend this by communicating their need and consent for data retention until they leave the university. Performance data required to be shared with the university's performance record databases will be shared within the deadlines set by the university for submission.


Cél

Student qualification data requirements

In line with university requirements for evidence of academic achievement

Megőrzési idő
3 év
Jogszerűség
Jogi kötelezettség (a GDPR 6.1(c) pontja) Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
Létfontosságú érdekek (a GDPR 6.1(d) pontja) Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges
Közérdekű feladat (a GDPR 6.1(e) pontja) Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges
Érzékeny személyes adatok kezelésének indokai
Létfontosságú érdekek védelme (a GDPR 9.2(c) pontja) Az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges, ha az érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem képes a hozzájárulását megadni

Kurzuskategóriák

Cél

Megőrzési idő
Nem volt megadva megőrzési idő

Kurzusok

Cél

Megőrzési idő
Nem volt megadva megőrzési idő

Tevékenységmodulok

Cél

Megőrzési idő
Nem volt megadva megőrzési idő

Blokkok

Cél

Megőrzési idő
Nem volt megadva megőrzési idő