Περίληψη διατήρησης δεδομένων

Αυτή η περίληψη εμφανίζει τις προεπιλεγμένες κατηγορίες και σκοπούς για τη διατήρηση δεδομένων χρήστη. Ορισμένες περιοχές ενδέχεται να έχουν πιο συγκεκριμένες κατηγορίες και σκοπούς από αυτούς που αναφέρονται εδώ.

Ιστότοπος

Κατηγορία

Educational activities and related performance data

This follows requirements to retain student data for the duration of their studies. A three-year expiry is set automatically. Students undertake to extend this by communicating their need and consent for data retention until they leave the university. Performance data required to be shared with the university's performance record databases will be shared within the deadlines set by the university for submission.


Σκοπός

Student qualification data requirements

In line with university requirements for evidence of academic achievement

Περίοδος διατήρησης
3 έτη
Νόμιμοι σκοποί
Νομική υποχρέωση (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων άρθρο 6.1 (γ)) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας
Ζωτικά συμφέροντα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων άρθρο 6.1 (δ)) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου
Δημόσια αποστολή (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων άρθρο 6.1 (ε)) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση ενός καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας
Λόγοι επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
Προστασία ζωτικών συμφερόντων (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων άρθρο 9.2 (γ)) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, όταν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι φυσικά ή νομικά ανίκανο να δώσει συναίνεση

Χρήστες

Κατηγορία

Educational activities and related performance data

This follows requirements to retain student data for the duration of their studies. A three-year expiry is set automatically. Students undertake to extend this by communicating their need and consent for data retention until they leave the university. Performance data required to be shared with the university's performance record databases will be shared within the deadlines set by the university for submission.


Σκοπός

Student qualification data requirements

In line with university requirements for evidence of academic achievement

Περίοδος διατήρησης
3 έτη
Νόμιμοι σκοποί
Νομική υποχρέωση (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων άρθρο 6.1 (γ)) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας
Ζωτικά συμφέροντα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων άρθρο 6.1 (δ)) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου
Δημόσια αποστολή (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων άρθρο 6.1 (ε)) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση ενός καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας
Λόγοι επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
Προστασία ζωτικών συμφερόντων (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων άρθρο 9.2 (γ)) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, όταν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι φυσικά ή νομικά ανίκανο να δώσει συναίνεση

Κατηγορίες μαθημάτων

Σκοπός

Περίοδος διατήρησης
Δεν καθορίστηκε περίοδος διατήρησης

Μαθήματα

Σκοπός

Περίοδος διατήρησης
Δεν καθορίστηκε περίοδος διατήρησης

Αρθρώματα δραστηριοτήτων

Σκοπός

Περίοδος διατήρησης
Δεν καθορίστηκε περίοδος διατήρησης

Μπλοκ

Σκοπός

Περίοδος διατήρησης
Δεν καθορίστηκε περίοδος διατήρησης